ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ FICNER & PARTNERS s.r.o.

Profesionalita na vysoké úrovni

Advokátní kancelář Ficner & Partners poskytuje své služby v mnoha právních odvětvích, jako je občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, rodinné právo a další. Dále poskytuje poradenství, zastupování v právních věcech, vyhotovování právních podkladů a dokumentů.
Advokátní kancelář FICNER & PARTNERS s.r.o.
Moskevská 947/12
360 01 Karlovy Vary
 
Tel.:  355 321 550IČO:  028 28 332
Fax:  355 321 551DIČ:  CZ02828332
Email:info@akficner.cz
Dat. schránka:  q73gksh
 
Copyright © 2017 Daniel Šrámek | Š R Á M E K - I T | www.sramek-it.cz